You are here

Bốc Dịch

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần I(10)-Luật Lệ Bố Quái - Bố quái (Toán quẻ)

CHẤN QUÁI: 4 thuộc Mộc, gồm có 8 quái là:Thuần Chấn - Lôi Địa Dự - Lôi Thủy Giải - Lôi Phong Hằng - Địa Phong Thăng - Thủy Phong Tĩnh - Trạch Phong Đại Quá - Trạch Lôi Tùy. Thiên Thời: Sấm.
Địa lý: Phương Đông - Cây cối - Chỗ náo thị (chợ búa ồn ào) - Đường lớn - Chỗ cây tre, thảo mộc p [ … ]

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần I(11)-Luật Lệ Bố Quái - Bố quái (Toán quẻ)

LY QUÁI: 3 thuộc Hỏa, gồm có 8 quái là:Thuần Ly - Hỏa Sơn Lữ - Hỏa Phong Đảnh - Hỏa Thủy Vị Tế - Sơn Thủy Mông - Phong Thủy Hoán - Thiên Thủy Tụng - Thiên Hỏa Đồng Nhân.  Thiên Thời: Mặt trời - Chớp - Cầu vồng - Cái mống - Cái ráng. Địa lý: Phương Nam - Chỗ đất cao ráo - Lò bếp - Lò xưởng [ … ]

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần II(1)-Luận đoán

Sự Trọng Yếu Sâu Kín Của Tâm Dịch
Về Phép Chiêm Bốc
Trong thiên hạ có sự dữ sự lành, nhờ chiêm bốc mà biết được sự trọng yếu.Sự lý trong thiên hạ không có hình tích, dùng giả tượng để hiểu rõ cái nghĩa. Cho nên quẻ Càn, có lý chắc chắn để tượng trưng cho loài ngựa (mã), vậy cho nên phép chiêm bốc [ … ]

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần II(2)-Luận đoán

Bát Quái Tâm Dịch Thể Dụng Lệ Luật
Pháp thuật của Tâm dịch là do nơi Thể và Dụng rất thiết yếu.Ta lúc trẻ đọc sách Chu Dịch thường tham khảo Số học để hiểu được Tâm dịch là quái số, trước tiên học khởi quái để biết được cát hung, cũng như dùng gáo để đong lường mước biển, không biết đến chỗ cùn [ … ]

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần II(3)-Luận đoán

Những Quẻ Khắc Thể
(thì tốt xấu thế nào?)Quẻ Càn: Khắc Thể, là triệu có sự lo lắng về công môn, hoặc có sự lo buồn trong gia trạch, hoặc mất của, hoặc hao tổn về ngũ cốc, hoặc oán giận cùng tôn trưởng hoặc bị tội với cấp trên.Quẻ Khôn: Khắc Thể, chủ có sự lo lắng về điền thổ, hoặc vì điền thổ mà [ … ]

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần II(4)-Luận đoán

Thiên Tựa Tam Yếu Linh ỨngVả chăng! Dịch là bản chất thuộc Tinh lý hoc, bản chất của Tinh lý ấy hoàn toàn do ở Tâm của ta vậy. Cái Tâm ấy là bản chất của một Tâm linh sáng suốt, trong sạch, chẳng bị một tơ hào nào xúc phạm, chẳng có một bụi trần nào làm hoen ố được. Tinh lý đây đủ là Dịch thể h [ … ]

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần II(5)-Luận đoán

Gặp lái đò chèo thuyền, ắt gặp được người dẫn đường chỉ lối - Xa mã lên đường là triệu mang trách nhiệm nặng nề đã hết - Dương cung nách tên, ắt được tiến cử tài danh - Có tên không cung, tài danh chưa khá đạt - Cầm đao nắm kiếm ắt được khoái lạc hân hoan - Vạch giáp múa đao đoán chắc binh quyề [ … ]

Trang 2 trong tổng số 2