You are here

Office for lease district 7, Office for lease district 7, Office for lease in district 7, Office for lease in district 7

Office for lease ,Office for rent in district 7 Office for rent in Sailling Tower

Office for rent in district 7 Office for rent in Sailling Tower Price: 3000
Area: 104m2
Liên hệ: VNREAL
Hotline: 0989776868
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Đọc thêm...

Office for lease ,Office for rent in district 7,Capital Tower of Nam Long

Office for rent in district 7,Capital Tower of Nam Long
Price:
Area: 6000sqm
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0989776868
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đọc thêm...