You are here

cho thuê căn hộ the manor officetel, cho thue can ho the manor officetel, can ho van phong the manor officetel cho thue, van phong the manor officetel cho thue

Cho thuê căn hộ the manor lầu 3

altCho thuê the Manor Officetel, cho thue can ho the manor
Lầu: 
3
Diện tích: 139 m2
Giá: 1500$/tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0989377033
 

Đọc thêm...

Cho thuê căn hộ the Manor Officetel, căn hộ văn phòng the manor officetel cho thuê

titleCho thuê căn hộ the Manor Officetel, căn hộ văn phòng the manor officetel cho thuê
Lầu: 
3
Diện tích:
Giá: thỏa thuận
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0989 377 033
 
Đọc thêm...

Cho thuê căn hộ the Manor Officetel, căn hộ văn phòng the manor officetel cho thuê lầu 22

altCho thuê căn hộ the Manor Officetel, căn hộ văn phòng the manor officetel cho thuê
Lầu:  22
Diện tích: 95 m
Giá: 2000$/tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0989 377 033
 
Đọc thêm...

Cho thuê căn hộ the Manor Officetel, căn hộ văn phòng the manor officetel cho thuê

altCho thuê căn hộ the Manor Officetel, căn hộ văn phòng the manor officetel cho thuê
Lầu:  
Diện tích: 74.12 m
Giá: $/tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0989 377 033
 
Đọc thêm...

Cho thuê căn hộ the Manor Officetel, căn hộ văn phòng the manor officetel cho thuê lầu 21

altCho thuê căn hộ the Manor Officetel, căn hộ văn phòng the manor officetel cho thuê
Lầu:  21
Diện tích: 38 m
Giá: 20$/m/tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0989 377 033
 
Đọc thêm...

Cho thuê căn hộ the Manor Officetel, căn hộ văn phòng the manor officetel cho thuê lầu 21

altCho thuê căn hộ the Manor Officetel, căn hộ văn phòng the manor officetel cho thuê
Lầu:  21
Diện tích: 37.91 m
Giá: 500$/m/tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0989 377 033
 
Đọc thêm...

Cho thuê căn hộ the Manor Officetel, căn hộ văn phòng the manor officetel cho thuê lầu 8

altCho thuê căn hộ the Manor Officetel, căn hộ văn phòng the manor officetel cho thuê
Lầu:  8
Diện tích: 81 m
Giá: 1600$/tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0989 377 033
 
Đọc thêm...

Cho thuê căn hộ the Manor Officetel, căn hộ văn phòng the manor officetel cho thuê lầu 8

altCho thuê căn hộ the Manor Officetel, căn hộ văn phòng the manor officetel cho thuê
Lầu:  8
Diện tích: 95 m
Giá: 20$/m/tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0989 377 033
 
Đọc thêm...

Cho thuê căn phòng the Manor Officetel, căn hộ văn phòng the manor officetel cho thuê lầu 7

titleCho thuê căn hộ the Manor Officetel, căn hộ văn phòng the manor officetel cho thuê
Lầu:  7
Diện tích: 93 m
Giá: 13$/m/tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0989 377 033
 
Đọc thêm...

Cho thuê căn hộ the Manor Officetel, căn hộ văn phòng the manor officetel cho thuê lầu 8

altCho thuê căn hộ the Manor Officetel, căn hộ văn phòng the manor officetel cho thuê
Lầu:  8
Diện tích: 50 m
Giá: 16 $/tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0989 377 033
 
Đọc thêm...

Cho thuê căn hộ the Manor Officetel, căn hộ văn phòng the manor officetel cho thuê lầu 7

altCho thuê căn hộ the Manor Officetel, căn hộ văn phòng the manor officetel cho thuê
Lầu:  7
Diện tích: 95 m
Giá: 1200$/tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0989 377 033
 
Đọc thêm...

Cho thuê the Manor Officetel, căn hộ văn phòng the manor officetel cho thuê lầu 7

altCho thuê the Manor Officetel, căn hộ văn phòng the manor officetel cho thuê
Lầu: 
7
Diện tích: 74 m
Giá: 1200$/tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0989 377 033
 
Đọc thêm...

Trang 1 trong tổng số 3