You are here

Văn phòng cho thuê quận 7, van phong cho thue quan 7, cho thuê văn phòng quận 7, cho thue van phong quan 7

Văn phòng cho thuê quận 7, cao ốc văn phòng Nam Long Capital Tower

altVăn phòng cho thuê quận 7, van phong cho thue quan 7, cao ốc văn phòng Nam Long Capital Tower
Diện tích:  73 m2 - 487 m2
Giá: 21 USD/m2
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 7, Van phong cho thue quan 7,cao ốc Capital Tower

Văn phòng cho thuê quận 7, Van phong cho thue quan 7,cao ốc Capital Tower
Diện tích: 168.5 m2 - tang 9
Giá:21 USD /m2/ Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355


Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 7, Van phong cho thue quan 7,tòa nhà Nguyễn Hưng Phú

Văn phòng cho thuê quận 7, Van phong cho thue quan 7,tòa nhà Nguyễn Hưng Phú
Diện tích
: 100-150-200 m2
Giá:14-16 USD /m2/ Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355


Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 7, Van phong cho thue quan 7,tòa nhà Gosto Building

Văn phòng cho thuê quận 7, Van phong cho thue quan 7,tòa nhà Gosto Building Diện tích: 100-150-200...400 m2
Giá:20-25 USD /m2/ Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355


Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 7, Van phong cho thue quan 7,tòa nhà Beautiful SG

Văn phòng cho thuê quận 7, Van phong cho thue quan 7,tòa nhà Beautiful SG
Diện tích
: 52-89 m2
Giá:22 USD /m2/ Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355


Đọc thêm...