You are here

Văn phòng cho thuê quận 3, van phong cho thue quan 3, cho thuê văn phòng quận 3, cho thue van phong quan 3

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc COMECO Building

Diện tích: 100 - 240 m2
Giá: 15 USD/m2/tháng.
VAT: Chưa bao gồm VAT
Địa chỉ:
Điện Biên Phủ, Quận 3
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc Cong Truong Quoc Te

Văn phòng cho thuê quận 3Van phong cho thue quan 3, cao oc Cong Truong Quoc Te
Diện tích: 135 - 270 m2
Giá: 25 USD/m2/tháng.
VAT: Đã bao gồm VAT
Địa chỉ: Trần Cao Vân, Quận 3
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0932662246

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc Ngoc Dong Duong

Văn phòng cho thuê quận 3Van phong cho thue quan 3, cao oc Ngoc Dong Duong Building
Diện tích: 40 - 205m2
Giá: 13 USD/m2/tháng.
VAT: Chưa bao gồm VAT
Địa chỉ: Cách  Mạng Tháng 8, Quận 3
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc Hiếu Sinh Tower

Văn phòng cho thuê quận 3Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc văn phòng Hiếu Sinh Tower
Diện tích:
60 - 100m2
Giá: 18 USD/m2/tháng.
VAT: Chưa bao gồm VAT
Địa chỉ: Điện Biên Phủ, Quận 3
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc Giay Viet Plaza

Văn phòng cho thuê quận 3Van phong cho thue quan 3, cao oc Giay Viet Plaza
Diện tích: 80 - 130 m2
Giá: 15 USD/m2/tháng.
VAT:Đã bao gồm VAT
Địa chỉ: Lý Chính Thắng, Quận 3
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc Tan Hoang Minh Building

văn phòng cho thuê quận 3Van phong cho thue quan 3, cao oc Tan Hoang Minh Building
Diện tích: 90 - 250 m2
Giá: 24 USD/m2/tháng.
VAT: Chưa bao gồm VAT
Địa chỉ: Nam Kì Khởi Nghĩa, Quận 3
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc Pasteur Tower

văn phòng cho thuê quận 3Van phong cho thue quan 3, cao oc Pasteur Tower
Diện tích: 115m2 - 180m2
Giá: 25 USD/m2/tháng.
VAT: Chưa bao gồm VAT
Địa chỉ: Pasteur, Quận 3
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc Tien Vinh Building

Văn phòng cho thuê quận 3Van phong cho thue quan 3, cao oc Tien Vinh Building
Diện tích:124 m2
Giá: 14 USD/m2/tháng.
VAT: Đã bao gồm VAT
Địa chỉ: Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc Trang Thi Building

van phong cho thue quan 3Van phong cho thue quan 3, cao oc Trang Thi Building
Diện tích: 186 m2
Giá: 16 USD/m2/tháng.
VAT: Chưa bao gồm VAT
Địa chỉ:Cao Thắng, Quận 3
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc Phi Kha Building

Văn phòng cho thuê quận 3Van phong cho thue quan 3, cao oc Phi Kha Building
Diện tích: 120 m2
Giá: 20 USD/m2/tháng.
VAT: Đã bao gồm VAT
Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc KQ Office Building

văn phòng cho thuê quận 3Van phong cho thue quan 3, cao oc KQ Office Building
Diện tích: 41 - 85m2
Giá: 16 USD/m2/tháng.
VAT: Đã bao gồm VAT
Địa chỉ: Trương Định, Quận 3
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc Centec Tower

văn phòng cho thuê quận 3Van phong cho thue quan 3, cao oc Centec Tower
Diện tích: 100 - 350m2
Giá: 28 USD/m2.
VAT: Chưa bao gồm VAT
Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc Ngọc Linh Nhi

van phong cho thue quan 3Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc văn phòng Ngọc Linh Nhi
Diện tích: 45 - 90m2
Giá: 480 USD/tháng.
VAT: Chưa bao gồm VAT
Địa chỉ:
Trần Quang Diệu, Quận 3
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc Saigon Software Park

van phong cho thue quan 3Van phong cho thue quan 3, cao oc Saigon Software Park
Diện tích:53 - 119m2
Giá:
16 USD/m2/tháng.
VAT: Chưa bao gồm VAT
Địa chỉ:
Trương Định, Quận 3
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc Ruby Building

van phong cho thue quan 3Van phong cho thue quan 3, cao oc Ruby Building
Diện tích: 50m2
Giá: 14USD/m2/tháng.
VAT: Chưa bao gồm VAT
Địa chỉ: Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc OiiC Building

văn phòng cho thuê quận 3Van phong cho thue quan 3, cao oc OiiC Building
Diện tích : 33- 140m2
Giá: 15USD/m2
VAT : Chưa bao gồm VAT
Địa chỉ: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
Liên hệ : Bất động sản vnreal
Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc Master Building

van phong cho thue quan 3Van phong cho thue quan 3, cao oc Master Building
Diện tích : 90- 154 m2
Giá: 16 USD/m2
VAT : Chưa bao gồm VAT
Địa chỉ: Trần Cao Vân, Quận 3
Liên hệ :
Bất động sản vnreal
Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc DHouse Building

van phong cho thue quan 3Van phong cho thue quan 3, cao oc DHouse Building
Diện tích: 80 - 100m2
Giá: 18 USD/m2/tháng.
VAT: Đã bao gồm VAT
Địa chỉ:
Nguyễn Thị Diệu, Quận 3
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc Van My Building

van phong cho thue quan 3Van phong cho thue quan 3, cao oc Van My Building
Diện tích : 94m2 - 106m2
Giá:
18 USD/m2/tháng
VAT: Đã bao gồm VAT
Địa chỉ:
Nguyễn Đình Chiểu
Liên hệ:
Bất động sản VNREAL
Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc cư xá Do Thanh

van phong cho thue quan 3Van phong cho thue quan 3, cao oc cu xa Do Thanh
Diện tích: 40 - 90m2
Giá: 16USD/m2/tháng
VAT : Chưa bao gồm VAT
Địa chỉ: Cư xá Đô Thành,Quận 3
Liên hệ : Bất động sản VNREAL
Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc Toji Building

Diện tích: 65 - 90m2
Giá: 13 $/m2/tháng.
VAT: Đã bao gồm VAT
Địa chỉ: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc Jabes II Building

van phong cho thue quan 3Van phong cho thue quan 3, cao oc Jabes II Building
Diện tích: 110m2
Giá: 16 $/m2/tháng
VAT: Đã bao gồm VAT
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc Thien Hong Building

Văn phòng cho thuê quận 3Van phong van phong quan 3, cao oc Thien Hong Building
Diện tích: 240m2
Giá: 16USD/m2/tháng
VAT: Đã bao gồm VAT
Địa chỉ:
Cao Thắng, Quận 3
Liên hệ: Bất động sản VNREAL
Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc Lộc Lê Building

văn phòng cho thuê quận 3Van phong cho thue quan 3, cao oc Loc le Building
Diện tích: Trên 40m2
Giá: 11$/m2/tháng
VAT: Đã bao gồm VAT
Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1

Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc Pan Building

van phong cho thue quan 3Van phong cho thue quan 3, cao oc Pan Building
Diện tích: Từ 50m2 - 190m2
Giá: 13$/m2/tháng
VAT: đã bao gồm VAT
Địa chỉ: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc Saigon Prime

van phong cho thue quan 3Van phong cho thue quan 3, cao oc Saigon Prime Building
Diện tích: Từ 50m2 - 190m2
Giá: 14$/m2/tháng
VAT: Chưa bao gồm VAT
Địa chỉ: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, van phong cho thue quan 3, cao ốc văn phòng tòa nhà Jabes II

altVăn phòng cho thuê quận 3, van phong cho thue quan 3, cao ốc văn phòng  tòa nhà Jabes II
Diện tích:
113 m2 - 160 m2
Giá:  15 - 21 USD/m2/tháng
Liên hệ: Ms Trúc
Hotline: 0988997171


Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, Van phong cho thue quan 3, văn phòng Tuấn Minh 2

Văn phòng cho thuê quận 3, Van phong cho thue quan 3, văn phòng Tuấn Minh 2
Diện tích: 55 m2
Giá:16 USD / Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355


Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, Van phong cho thue quan 3, văn phòng Vạn Mỹ Building

Văn phòng cho thuê quận 3, Van phong cho thue quan 3, văn phòng Vạn Mỹ Building
Diện tích
: 106 m2
Giá:18 USD / Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, Van phong cho thue quan 3, văn phòng cư xá Đô Thành

Văn phòng cho thuê quận 3, Van phong cho thue quan 3, văn phòng cư xá Đô Thành
Diện tích: 90 m2
Giá:16 USD / Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, Van phong cho thue quan 3, văn phòng Togi Building

Văn phòng cho thuê quận 3, Van phong cho thue quan 3, văn phòng Togi Building
Diện tích: 65 m2
Giá:14 USD / Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, Van phong cho thue quan 3, tòa nhà Campuachia

Văn phòng cho thuê quận 3, Van phong cho thue quan 3, tòa nhà Campuachia
Diện tích: 
110 m2
Giá:
16 USD / Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, Van phong cho thue quan 3, văn phòng Thiên Hồng Building

Văn phòng cho thuê quận 3, Van phong cho thue quan 3, văn phòng Thiên Hồng Building
Diện tích:
240 m2
Giá:
18 USD / Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, Van phong cho thue quan 3, văn phòng Lộc Lê Building

Văn phòng cho thuê quận 3, Van phong cho thue quan 3,  văn phòng Lộc Lê Building
Diện tích: 
40 m2
Giá:
16 USD / Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, Van phong cho thue quan 3, Cho thuê văn phòng PAN Building

Văn phòng cho thuê quận 3, Van phong cho thue quan 3, Cho thuê văn phòng PAN Building
Diện tích:  50 m2
Giá:
18 USD / Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, Van phong cho thue quan 3, văn phòng saigon prine

Văn phòng cho thuê quận 3, Van phong cho thue quan 3, văn phòng saigon prine
Diện tích:  80 m2
Giá:
20 USD / Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355


Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, Van phong cho thue quan 3, tòa nhà Thiên hồng đường Cao thắng

Văn phòng cho thuê quận 3, Van phong cho thue quan 3, tòa nhà Thiên hồng đường Cao thắng
Diện tích: 
84 m2
Giá:
18 USD / Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3,Office for rent in District 3, Centec Tower Building

Văn phòng cho thuê quận 3,Office for rent in District 3, Centec Tower Building
Diện tích:
1178 m2
Giá:
35$/ m2 USD / Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355


Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, Office for rent in District 3, Konica Building

Văn phòng cho thuê quận 3, Van phong cho thue quan 3, Office for rent in District 3, Konica Building
Diện tích: 
84 m2
Giá:
18 USD / Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc AlPha Tower

Văn phòng cho thuê quận 3, cao ốc AlPha Tower
Diện tích:  100 m2
Giá:
22 USD /m2/ Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355


Đọc thêm...

Trang 4 trong tổng số 6