You are here

Văn phòng cho thuê quận phú nhuận - van phong cho thue quan phu nhuan

văn phòng cho thuê quận Phú Nhuận,cao ốc văn phòng Thịnh Phát Building

altvăn phòng cho thuê quận Phú Nhuận,van phong cho thue  quan Phu Nhuan, cao ốc văn phòng Thịnh Phát Building
Diện tích:  full
Giá: TL
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355


Đọc thêm...

văn phòng cho thuê quận Phú Nhuận,cao ốc văn phòng Inthanhnien Building

altvăn phòng cho thuê quận Phú Nhuận,van phong cho thue  quan Phu Nhuan, cao ốc văn phòng Inthanhnien Building
Diện tích:   60 m2 - 246 m2
Giá: 18 USD/m2/tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355


Đọc thêm...

văn phòng cho thuê quận Phú Nhuận,cao ốc văn phòngTuổi Trẻ Tower

altvăn phòng cho thuê quận Phú Nhuận,van phong cho thue  quan Phu Nhuan, cao ốc văn phòngTuổi Trẻ Tower
Diện tích:  60 m2 - 700 m2
Giá: 20 USD/m2/tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355


Đọc thêm...

văn phòng cho thuê quận Phú Nhuận,cao ốc văn phòng The prime Building

altvăn phòng cho thuê quận Phú Nhuận,van phong cho thue  quan Phu Nhuan, cao ốc văn phòng The prime Building
Diện tích:   22 m2 - 70 m2
Giá: 13USD/m2/tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355


Đọc thêm...

văn phòng cho thuê quận Phú Nhuận,cao ốc văn phòng Nam Giao Building

altvăn phòng cho thuê quận Phú Nhuận,van phong cho thue  quan Phu Nhuan, cao ốc văn phòng Nam Giao Building
Diện tích:   80 m2 - 160 m2
Giá: 18 USD/m2/tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355 


Đọc thêm...

văn phòng cho thuê quận Phú Nhuận,cao ốc văn phòng M-Star Building

altvăn phòng cho thuê quận Phú Nhuận,van phong cho thue  quan Phu Nhuan, cao ốc văn phòng M-Star Building
Diện tích:  90 m2 150 m2
Giá: 17 USD/m2/tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355


Đọc thêm...

văn phòng cho thuê quận Phú Nhuận,cao ốc văn phòng LA Building

altvăn phòng cho thuê quận Phú Nhuận,van phong cho thue  quan Phu Nhuan, cao ốc văn phòng LA Building
Diện tích:   187 m2
Giá: 16 USD/m2/tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355


Đọc thêm...

văn phòng cho thuê quận Phú Nhuận,cao ốc văn phòng HVB Building

altvăn phòng cho thuê quận Phú Nhuận,van phong cho thue  quan Phu Nhuan, cao ốc văn phòng HVB Building
Diện tích:   210 m2
Giá: 18 USD/m2/tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355

Đọc thêm...

văn phòng cho thuê quận Phú Nhuận,cao ốc văn phòng Hà Phan Building

altvăn phòng cho thuê quận Phú Nhuận,van phong cho thue  quan Phu Nhuan, cao ốc văn phòng Hà Phan Building
Diện tích:   300 m2
Giá: 15 USD/m2/tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355


Đọc thêm...

Cho thuê văn phòng quận Phú Nhuận,cao ốc văn phòng H&H Building

altCho thuê văn phòng quận Phú Nhuận, cho thue van phong quan Phu Nhuan, cao ốc văn phòng H&H Building
Diện tích:   100 m2 - 130 m2
Giá: 15 USD/m2/tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355

  
Đọc thêm...

Cho thuê văn phòng quận Phú Nhuận,cao ốc văn phòng Gilimex Building

altCho thuê văn phòng quận Phú Nhuận, cho thue van phong quan Phu Nhuan, cao ốc văn phòng Gilimex Building
Diện tích:   150 m2 - 320 m2
Giá: 18 USD/m2/tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline: 0972663355


Đọc thêm...

Cho thuê văn phòng quận Phú Nhuận,cao ốc văn phòng Elilink Building

altCho thuê văn phòng quận Phú Nhuận, cho thue van phong quan Phu Nhuan, cao ốc văn phòng Elilink Building
Diện tích:   130 m2
Giá: 14 USD/m2/tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline:
0972663355 


Đọc thêm...

Trang 2 trong tổng số 2