You are here

cho thue nha quan 3, cho thuê nhà quận 3, nhà cho thuê quận 3, nha cho thue quan 3, nhà quận 3 cho thuê, nha quan 3 cho thue

Nhà cho thuê quận 3,mặt tiền đường cách mạng tháng 8

Nhà cho thuê quận 3, nha cho thue quan 3,mặt tiền đường cách mạng tháng 8
Diện tích: 
4,2*20 m2
Giá:
3500 USD / Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline:
0972663355

Đọc thêm...

Nhà cho thuê quận 3, Mặt Tiền Hai Bà Trưng

Nhà cho thuê quận 3, nha cho thue quan 3,Mặt Tiền Hai Bà Trưng
Diện tích: 
13(18)*22 m2
Giá:
17.000 USD / Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline:
0972663355

Đọc thêm...

Nhà cho thuê quận 3, nhà mặt tiền đường cao thắng

Nhà cho thuê quận 3, nha cho thue quan 3, nhà mặt tiền đường cao thắng
Diện tích: 
5,5*40 m2
Giá:
5300 USD / Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline:
0972663355

Đọc thêm...

Nhà cho thuê quận 3, nhà dạng villa hẻm nội bộ Võ Thị Sáu

Nhà cho thuê quận 3, nha cho thue quan 3,nhà dạng villa hẻm nội bộ Võ Thị Sáu
Diện tích: 
10*20 m2
Giá:
3500 USD / Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline:
0972663355

Đọc thêm...

Nhà cho thuê quận 3, mặt tiền đường cách mang tháng 8

Nhà cho thuê quận 3, nha cho thue quan 3,mặt tiền đường cách mang tháng 8
Diện tích: 
8*16 m2
Giá:
13000 USD / Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline:
0972663355

Đọc thêm...

Nhà cho thuê quận 3,tòa nhà đường lê văn sỹ

Nhà cho thuê quận 3, nha cho thue quan 3,tòa nhà đường lê văn sỹ
Diện tích: 
5*19 m2
Giá:
4000 USD / Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline:
0972663355

Đọc thêm...

Nhà cho thuê quận 3, mặt tiền đường cách mạng tháng 8

Nhà cho thuê quận 3, nha cho thue quan 3, mặt tiền đường cách mạng tháng 8
Diện tích: 
10(16)*22 m2
Giá:
8000 USD / Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline:
0972663355

Đọc thêm...

Nhà cho thuê quận 3, mặt tiền đường huỳnh tịnh của

Nhà cho thuê quận 3, nha cho thue quan 3, mặt tiền đường huỳnh tịnh của
Diện tích: 
12*29 m2
Giá:
5500 USD / Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline:
0972663355

Đọc thêm...

Nhà cho thuê quận 3, nhà mặt tiền huỳnh tịnh của

Nhà cho thuê quận 3, nha cho thue quan 3, nhà mặt tiền huỳnh tịnh của
Diện tích: 
10*20 m2
Giá:
3500 USD / Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline:
0972663355

Đọc thêm...

Nhà cho thuê quận 3,nhà mặt tiền thụt đường trần cao vân,

Nhà cho thuê quận 3, nha cho thue quan 3,nhà mặt tiền thụt đường trần cao vân,
Diện tích: 
5*15 m2
Giá:
1600 USD / Tháng
Liên hệ: Bất động sản VNREAL

Hotline:
0972663355


Đọc thêm...

Trang 14 trong tổng số 14